IX JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

CIÈNCIA, TÈCNICA I INDÚSTRIA

150 ANYS DE L'ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS

INDUSTRIALS DE CATALUNYA

IX JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Barcelona, 12, 13 i 14 de desembre 2013

L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya convoca les IX Jornades d’Arqueologia Industrial, que es celebraran a la ciutat de Barcelona, del 12 al 14 de desembre, a la seu de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Via Laietana, 39, 08003 Barcelona.

TEMÀTICA

Les Jornades d’Arqueologia Industrial acullen estudis originals en qualsevol dels camps relacionats amb el Patrimoni Industrial, la Història de la Ciència i de la Tècnica. La temàtica de les IX Jornades se centra en l’acció de l’Associació d’Enginyers Industrials, fundada el 1863, i tot allò que es refereix a la Ciència, la Tècnica i la Indústria de l’època corresponent.

D’aquesta manera els àmbits temàtics proposats són:

1. Enginyeria i indústria

2. Transports i Comunicacions

3. Innovació

4. Ensenyament tècnic

5. Patrimoni i noves museografies

6. Àmbit lliure

PROPOSTA DE COMUNICACIONS

Els qui desitgin presentar una comunicació a les Jornades hauran de trametre, abans del 3 de juny de 2013, un resum d’un màxim de 30 línies (unes 300 paraules). S’hi han de consignar les dades personals de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça postal i adreça electrònica. S’ha d’enviar el resum a l’adreça electrònica (secretaria@amctaic.org) o a l’adreça postal de l’AMCTAIC (Rambla Egara, 270, 08221 Terrassa)

Totes les propostes seran contestades pel Comitè Científic abans de l’1 de juliol de 2013, indicant si són acceptades o se’n necessiten altres detalls, per a la seva avaluació. Els comunicants tindran fins al 18 de novembre de 2013 per presentar la comunicació completa.

INSCRIPCIÓ

1. Reduïda (fins el 30 de setembre de 2013): 90€ (per a socis de l’AMCTAIC, Associació d’Enginyers Industrials, SCHCT i entitats similars)

2. General (fins al 30 de setembre de 2013): 155€ (incloent la quota d’un any a l’AMCTAIC)

3. Estudiants, jubilats, en atur (fins al 30 de setembre de 2013): 50€ (cal trametre un document justificatiu)

4. Amb un recàrrec del 50 % (a partir de l’1 d’octubre de 2013)

Per fer la inscripció cal trucar prèviament a l’AMCTAIC (tel. 93 780 37 87), i es formalitzarà mitjançant una transferència al número de compte corrent de la Caixa d’Enginyers: 3025 0001 16 1401139747, fent constar el nom de qui fa l’ingrés i l’activitat (IX Jornades)

BEQUES

Es concediran un cert nombre de beques d’inscripció a les persones que acreditin necessitar-les, mitjançant correu electrònic o un escrit dirigit al Comitè Científic de les Jornades a l’adreça de l’AMCTAIC. Per assegurar la inclusió en el programa, cal enviar aquesta sol·licitud de beca juntament amb el resum de la comunicació.

DATES IMPORTANTS

25 de juny 2013: Presentació de resums de comunicacions

1 de juliol 2013: Resolució del comitè científic sobre les propostes de comunicació

30 de setembre 2013: Data límit d’inscripció sense recàrrec

18 de novembre 2013: Termini per a la presentació de comunicacions completes

12-14 de desembre 2013: Celebració de les IX Jornades

Amb el suport de

La Mútua dels Enginyers

Amb la col·laboració de:

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC)

Ajuntament de Barcelona

Museu d’Història de Barcelona

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya