"History of Technology Symposium" - 30 June 2011, Barcelona (Spain)

History of Technology Symposium will take place in Barcelona on Thursday 30 June, 2011.
You can find more information following the link: http://www.upc.edu/cutc/ (in Spanish).

VI COL·LOQUI D'HISTÒRIA DE LA TÈCNICA

ETSEIB, Seminari 6.22, Barcelona, dijous 30 de juny de 2011

El VI Col·loqui aplega diverses intervencions sobre treballs en curs en història de la tècnica i està vinculat a l'activitat del Grup de Recerca d'Història de la Ciència i de la Tècnica (UPC), del projecte 'Ingeniería, Matemáticas y Sociedad en Cataluña y España, siglos XVII-XX'' (HAR2010-17461 (subprograma HIST)) i del grup de recerca consolidat ''Història de la ciència, la tecnologia i la medicina a la Catalunya contemporània (segles XVIII-XX)'' (2009 SGR 887).

Programa

15.30 M. Rosa Massa-Esteve: ''La Geometria pràctica en l'ensenyament dels enginyers al segle XVIII''

16.00 Jesús Sánchez Miñana: ''Los Rosell y otros instrumentistas náuticos en la Barcelona ochocentista''

16.30 Carles Puig Pla, Jesús Sánchez Miñana: ''Rafael Roig i Torres, una vida i una crònica ''

17.00 Pausa

17.30 Nelson Arellano: ''La Planta solar de destilación de agua de las Salinas (1872), una experiencia pionera''

18.00 Jaume Valentines: ''De la màquina a la indivídua: el projecte de racionalització de l'enginyeria industrial als 1930s''

18.30 Carlos Acosta: ''El projecte d'inventari i catalogació de la col·lecció educativa d'instruments científics i tècnics històrics de la Escola Universitària de Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona''

19.00 Pausa

19.15 Emma Sallent Del Colombo: ''La correspondència entre Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) i Vito Volterra (1860-1940): un projecte d'edició de correspondència científica''

19.45 Jaume Sastre: ''Els noms, les coses i els llocs: breu història fotogràfica d'un museu tècnic al cor de Manhattan (1912-1950)''

Lloc, data i hora

Seminari 6.22 , planta 6a, ETS Enginyeria Industrial de Barcelona, Diagonal 647, 08028 Barcelona

30 de juny de 2011, 15.30

Inscripció gratuïta. Es prega confirmació de l'assistència enviant un missatge electrònic a Guillem Andreu.