Verlengstukken van het bewustzijn: Psychologische onderzoeksapparatuur uit de ‘Collectie Michotte'

TitleVerlengstukken van het bewustzijn: Psychologische onderzoeksapparatuur uit de ‘Collectie Michotte'
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsBrock M(ed.), Leyssen S, Vanpaemel G
PublisherUniversitaire Pers Leuven
CityLeuven
KeywordsBelgium, Leuven, Michotte, psychology, s. XX, scientific instruments
URLhttp://upers.kuleuven.be/nl/titel/9789058678430